Vanliga frågor 

Här svarar vi på de vanligaste frågorna om tugg och tillverkning.

Varför skall jag ge tugg till min hund?

Få saker är så väl uppskattade av hundar som ett rejält och smaskigt tuggben. Tugg älskas av de flesta hundar! Dessutom gör det nytta. Tugg tillgodoser det naturliga tuggbehovet som hundar har och regelbunden användning hjälper till att förebygga tandsten.

Kom ihåg att alltid hålla din hund under uppsikt när du ger ett tugg eller annan belöning och se till att den har tillgång till friskt vatten. Tänk också på att valpmagar kan vara känsliga. Före 4 månaders ålder bör tugg och belöningar ges mycket begränsat och under noggrann uppsikt.

Tänk på att tugg enbart är en komplettering till hundens fullfoder. Precis som vi människor kan vara överkänsliga mot något kan även hundar vara det. Tänk på att alltid ge hundtugg med måtta, även om det är hundens favoritsnacks.

Kan jag vara trygg när jag köper hundtugg från Dogman?

Dogman har sålt belöningar och tillbehör till hundar och våra andra husdjur i över 50 år. Vi säljer det vi själva skulle vilja köpa till våra egna älskade familjehundar. Därför kan du känna dig trygg när du ger din hund ett tugg från Dogman.

Kina är det största exportlandet i världen när det gäller hundtugg. Därifrån kommer övervägande delen av våra tugg, precis som de flesta av alla andra tuggprodukter du hittar i din butik. På Dogman har vi omfattande krav på våra leverantörer, som skriver under ett code of conduct, ett dokument som i detalj beskriver hur leverantören ska arbeta med hänsyn till anställda, underleverantörer, miljö- och djurskyddsaspekter. Det beaktas genom hela produktionskedjan och är inte begränsat till leverantörens verksamhet. De leverantörer vi arbetar med har vi haft samarbete med under många år och vi gör årligen flera besök, på plats, i deras produktionsanläggningar. Kontroller görs också av tredje part; stora företag som gör oanmälda besök samt av myndigheter i landet. Våra tillverkare har hög fabriksstandard och levererar produkter som är godkända utifrån de krav som ställs inom EU.

Hur ofta kan man ge sin hund tuggben?

Om din hund tycker om tugg och mår bra av det så finns det ingen given begränsning för hur ofta hunden kan få det. Vissa hundar tycker om att tugga på något varje dag, andra någon gång då och då.

Tänk på att tugg enbart är en komplettering till hundens fullfoder. Precis som vi människor kan vara överkänsliga mot något kan även hundar vara det. Ge därför hundtugg med måtta, även om det är hundens favoritsnacks. Kom ihåg att alltid hålla din hund under uppsikt när du ger ett tugg eller annan belöning och se till att den har tillgång till friskt vatten.

Kan man ge hundtugg till valpar?

Före 4 månaders ålder bör tugg och belöningar ges mycket begränsat och under noggrann uppsikt. Valpmagar kan vara känsliga.

Varför är vissa tugg vita?

Traditionella, naturella tugg finns både som bruna och vita. De bruna är helt obehandlade. De vita tuggen blir ljusa genom en skonsam blekning av ox- eller grishuden innan tillverkning. Det är en smaksak för matte eller husse att välja brunt eller vitt tugg.  För hunden är det vita tugget något porösare och lättare att tugga än det bruna.

Varför kan det vara färgskillnader på ett oxtugg?

Hud är ett naturmaterial och kan därför skifta i färg från djur till djur. Torkningsprocessen kan också påverka tuggets slutliga färg.

Var tillverkas Dogmans tugg?

De flesta av våra traditionella tugg produceras i Asien, precis som majoriteten av hundtugg som säljs på den svenska marknaden. Våra Heavenly-tugg tillverkas i Centralamerika. Här använder man en annan teknik vid tillverkning av tugg som innebär att oxhuden behålls tjockare så att tuggmotståndet blir större. Våra naturtugg kommer från svenska och europeiska leverantörer.

Måste tuggen vara märkta med tillverkningsland?

Enligt Jordbruksverket och EU behöver inte foderråvaror märkas med tillverkare och ursprungsland. Våra traditionella tugg kommer från Kina och Centralamerika som idag, och historiskt sett, är de största tillverkningsländerna i världen.

Kontrolleras tuggen när de anländer till Sverige?

Innan de färdiga oxhuds- och grishudstuggen lämnar fabriken görs en statlig kontroll av en veterinär, som också utfärdar ett veterinärcertifikat som krävs för att få importera varor till Europa. Utan detta kommer tuggen inte att kunna levereras till Sverige. Så snart tuggen anländer till Sverige görs en stickprovskontroll av Enterobacteriaceae- och salmonella av veterinär anlitad av Statens Jordbruksverk.

Varje container med tugg kontrolleras och får inte lämna Helsingborgs hamn förrän en sådan kontroll är gjord. När containern är godkänd skickas den vidare till vårt lager i skånska Åstorp. Dogman gör också kontinuerligt egna tester av tuggen på oberoende testinstitut.

Är alla hundtugg tillverkade av oxhud?

De allra flesta tugg tillverkas av oxhud. Vi har även tugg där vi tillsätter kyckling- och ankfilé, en favorit hos många hundar.

Innehåller kycklingen som används i våra hundtugg melamin?

Nej! Redan 2007 misstänktes vissa distributörer av framför allt hundfoder i USA för att ha använt kyckling av låg kvalitet, som malts och drygats ut med melaminpulver. Detta för att lura produkttester då melamin ger utslag för hög proteinhalt, vilket då tolkats som hög kötthalt.

Våra leverantörer använder enbart fågelkött av högsta kvalitet. Köttet som används är A-klassificerat, vilket betyder att det är kött som håller livsmedelskvalitet. De enda tillsatserna i kycklingen är salt och kaliumsorbat (E 202) som konserverar, och lite glycerin som gör kycklingen mjuk.

Produktion och kvalitet kontrolleras strikt genom hela tillverkningen. I anläggningarna används samma standard som vid produktion av livsmedel.

Våra leverantörer arbetar med spårbar tillverkning, som innebär att en produkt alltid kan spåras hela vägen tillbaka till råvaran.

Kontrolleras kycklingen i våra hundtugg mot salmonella?

Redan innan tuggen skickas från sitt ursprungsland görs en veterinärkontroll och ett hälsocertifikat tas fram. Det följer tuggen hela vägen till Sverige. När tuggen anländer till Sverige görs en ytterligare veterinärkontroll samt salmonellaprovtagning av SJV (Svenska Jordbruksverket) innan de får tillåtelse att lämna hamnen för vidare distribution till vårt lager i Åstorp. Vi gör även själva regelbundet kontroller på våra tugg hos oberoende testinstitut.

Innehåller kycklingen som används i våra hundtugg antibiotika?

Nej! Kycklingköttet är av högsta kvalitet. Köttet som används är A-klassificerat, vilket betyder att det är kött som håller livsmedelskvalitet.

Vilka konserveringsmedel innehåller kycklingen som används i våra hundtugg?

Kött från kyckling och anka konserveras med salt och kaliumsorbat (E 202). Kaliumsorbat hindrar jäst- och mögeltillväxt och motverkar även vissa bakterier.

Varför händer det att naturliga ben flisar sig?

Ben från får, fläsk, fågel och fisk splittras lätt till spetsiga längre nål-liknande flisor när hunden tuggar på dem vilket kan skada hals- och magtarmkanalen. Dessa kallas därför hundens fyra förbjudna F. Märgben som kommer från nöt är de ben som man med gott samvete kan ge till hunden. Som alltid när man ger sin hund något ben att tugga på, håll hunden under uppsikt. Har man en glupsk hund som sväljer stora bitar eller inte tuggar ordentligt kan bitar fastna i hals/mage.

Varför luktar vissa naturtugg?

Naturtugg är delar från nöt, gris, lamm, kanin, fågel och fisk. Dessa har omsorgsfullt lufttorkats för att bevara smak och lukt. Naturtuggen är till 100% naturliga, det vill säga helt utan tillsatser. Lukt är en subjektiv sak, och kan hos vissa människor upplevas som mindre trevlig. Våra naturtugg förpackas alltid i tjock laminerad plast som bildar en barriär för att minimera eventuell lukt.

Hur ska naturtuggen förvaras?

Våra naturtugg bör förvaras i normal rumstemperatur eller svalare för att hålla dem fräscha. Är förpackningen öppnad kan du förvara den i en förslutningsbar behållare så minimerar man eventuell lukt och produkterna hålls fräscha och du skyddar dem mot ohyra, särskilt viktigt under sommarmånaderna.

Hör gärna av dig till oss på info@dogman.se om det är någon annan fråga du vill ha svar på!